Zakelijke aspecten

Tarieven

 • Intakegesprek inclusief voorbereiding vragenlijst: € 90,--
 • Kindertherapiesessie ( 1 uur): € 75,--
 • Oudergesprek:€ 75,--
 • Therapieverslag : € 75,--
 • Bij School- en thuisobservaties worden € 75,-- per uur in rekening gebracht (dat geldt ook voor reistijd en verslaglegging)
 • Bij een telefonisch consult wordt € 15,-- per 15 minuten in rekening gebracht.
 • De prijzen van de kindergroepen en ouderworkshops zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en het thema.
 • U ontvangt 1x per maand een factuur met betrekking tot de afgenomen diensten. Betaling van de factuur gebeurt via automatische incasso. Het bedrag wordt 7 dagen na het versturen van de factuur van uw rekening afgeschreven. Indien u het met de afschrijving niet eens bent, heeft u 30 dagen de gelegenheid uw bank opdracht te geven tot terugvordering.


Vergoedingen

 • Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij kunnen de kosten (deels) vergoed worden. De behandelingen van Kidssupport worden onder de noemer alternatieve zorg uit het aanvullend pakket gedeclareerd. Informeer van te voren bij uw verzekeraar naar de vergoeding. Ik ben psycholoog NIP en mijn praktijk is geregistreerd bij het NVPA onder nummer 584-04011972. Daarnaast sta ik ook ingeschreven bij het AGB-Z (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners) onder volgende zorgverlenernummers: AGB-code: 94-006450 en 90031330/AGB-code praktijk: 94-55940 en 90010267. Vermeld deze nummers altijd in de correspondentie met uw verzekeraar (staan ook op de factuur vermeld). Tevens kan een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk zijn.
 • De kosten worden o.a. door volgende zorgverzekeraars (deels) vergoed: Aegon, AnderZorg, Avero, CZ, De Amersfoortse, De Goudse Verzekeringen, Delta Lloyd, DVZ, FBTO, Fortis ASR, Groene Land, IZA, IZZ, Menzis, Ohra, ONVZ, OZF, PMA, PWZ, Trias, Unive, VGZ, Zilveren Kruis. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleent worden.
 • Vaak vergoeden zorgverzekeraars op basis van individuele coulanceregeling. Ook bij een basis verzekering en bij verzekeraars, die in bovengenoemde lijst niet vermeld staan, kan een coulance worden ingediend.
 • Indien uw kind in het bezit is van een Persoons Gebonden Budget (PGB) zou dit mogelijk ook ingezet kunnen worden.
 • Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij de belasting.
 • In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst.


Algemene voorwaarden

 • Bij annulering van een sessie dien ik dit minimaal 24 uur van te voren te weten. Anders wordt de sessie volledig in rekening gebracht.
 • In een aantal gevallen worden kindsessies en gesprekken op video opgenomen. De videobanden maken deel uit van het cliëntendossier. Er zijn strenge privacyregels van toepassing. De videobanden blijven eigendom van Kidssupport.
 • Zonder toestemming van de ouders/voogd wordt geen informatie aan derden verstrekt.
 • Bij aanvang van de behandeling dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hier staan de afspraken in die wij samen maken.
 • Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen voor haar leden gedragsregels opgesteld. Ieder therapeut dient zich aan deze gedragsregels te houden. Met het in werking treden van de Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector per 1 augustus 1995 heeft de cliënt wettelijk recht zo nodig een klacht in te dienen over het verloop van de behandeling. De beroepsorganisatie heeft hiervoor een (onafhankelijke) klachtencommissie in het leven geroepen. Deze klachtencommissie voldoet geheel aan de eisen, die de wetgever hieraan heeft gesteld. Heeft u klachten over het handelen van de therapeut, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met haar te bespreken. De brochure “NVPA-klachtrecht” is voor cliënten gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van het NVPA (tel. 0413-330680, info@het-nvpa.nl)