Ouderbegeleiding

Naast de ouderbegeleiding als onderdeel van de kindertherapie is het natuurlijk ook mogelijk om mij te consulteren voor opvoedingsvraagstukken waar u als ouder voor staat.

Bij ieder consult staat de hulpvraag van de ouders centraal. Ik vind het belangrijk dat ouders zich begrepen en vertrouwd voelen tijdens een gesprek en in staat gesteld worden om hun problemen uit eigen kracht op te lossen.

Ik heb goede ervaring met thuisobservaties gemaakt. Op grond van mijn observaties kunnen wij alledaagse situaties en problemen bespreken en praktische handvatten uitwerken.