Trainingen

 

* GROEPSTHERAPIE: Kind en echtscheiding

Een echtscheiding heeft niet alleen voor de ouders een grote impact, ook voor de kinderen heeft het grote gevolgen. Deze gevolgen kunnen zich gelijk openbaren, maar kunnen ook in een veel later stadium tot uiting komen. In het voorjaar van 2008 zullen wij beginnen met groepen van maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. In 16 bijeenkomsten helpen wij, en helpen ze elkaar met het verwerken van de scheiding.

Het therapieprogramma, “Mythodrama” werd ontwikkeld door de Zwitserse psycholoog en psychotherapeut Allan Guggenbuehl. Hij is professor voor psychologie, initiator voor groepstherapieën voor kinderen binnen de GGZ instelling in Bern Zwitserland. Daarnaast heeft hij een eigen instituut voor conflictmanagement voor scholen en organisaties. Verder is hij auteur van verschillende boeken over geweld onder kinderen, echtscheiding, sekseverschillen en geweldpreventie op scholen. De Mythodrama methode voor kinderen in echtscheidingssituaties is gedurende 20 jaar verder uitgewerkt en verder ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Deze therapie methode wordt ook bij andere problematiek ingezet. ?Inmiddels is het programma zo succesvol dat de methode ook in Zweden en Japan word toegepast.


Uitgangspunt van de Mythodrama methode?Door verhalen, sprookjes en mythen word de natuurlijke neiging van kinderen om te fantaseren aangesproken en gebruikt. Kinderen hebben nog weinig zelfreflectie, kunnen hun eigen aandeel slecht onder ogen zien en vaak ook niet verbaal tot uiting brengen. Op veel vragen reageren kinderen vaak met weerstand. Zij kunnen conflicten veel beter indirect verwerken (geld niet alleen voor kinderen). De fantasie is de taal van het onderbewuste, is niet verbaal en is universeel. Als je mythen en sprookjes uit verschillende landen en continenten vergelijkt, herhalen zich de grondthema’s. Wij hebben te maken met conflicten, angsten en gevoelen die mensen eigen zijn en cultuur onafhankelijk. In een verhaal kunnen de kinderen bekende conflicten en gevoelens weer doorleven, op zoek gaan naar andere mogelijkheden en oplossingen en in hun fantasie dingen veranderen. Dat roept gevoelens en ook lichamelijke sensaties op, die terug in de realiteit weer opgeroepen kunnen worden en aan het verwerkingsproces positief kunnen bijdragen.

Kosten van de gehele therapie € 1.395,-
16 wekelijkse bijeenkomsten van 120 minuten. De bijeenkomsten vinden na schooltijd plaats.
Intakegesprek met de ouders.
Tussen- en eind evaluatie met de ouders.

 

* COMMUNICATIETRAINING VOOR OUDERS: Beter communiceren met uw kinderen

Doel van deze training is het verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind. Ouders leren hoe zij contact kunnen maken en onderhouden met hun kinderen en ervaren waarom dit zo belangrijk is voor de gezonde ontwikkeling van hun kind. Verder wordt ingaan op de gevoelswereld van kinderen en op het verschil tussen iets voelen en iets aan de buitenkant laten zien. Hoe komt het dat een kind dat eigenlijk bang is, stoer of agressief gedrag laat zien? Of een kind dat op school niet opvalt plotseling weer in bed plast? En hoe kunnen ouders daar het beste op reageren?. De training gaat uit van de kracht van het kind en de ouders. De ouders zullen inzicht krijgen in hoe zij opvoeden en waarom zij op een bepaalde wijze reageren. De ouders leren hun eigen kwaliteiten en valkuilen beter kennen, of er op een andere manier mee om te gaan.

Nieuwsgierig?
Kom en doe mee!
Wij bieden een training waar je energie en inspiratie van krijgt.

 

* WORKSHOPS Kort effectief & krachtig

De ontwikkeling van het basisschoolkind

In deze informatieve workshop nemen wij u mee op de reis door de ontwikkelingspsychologie van het kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. U zult leren wat een kind al kan op een bepaalde leeftijd, wat u mag verwachten en wat het nog moet leren. Waar heeft een kind behoefte aan en hoe kunt u uw kind ondersteunen en helpen? Uit ervaring in het werken met ouders is gebleken dat vooral onrealistische verwachtingen, niet aan de behoefte van het kind aangepaste opvoedhouding, tot problemen en misverstanden kan leiden.

De rol van de ouder

Dit is een interactieve workshop waarbij wij gezamenlijk onderzoeken wat de rol van de ouder inhoudt. Je handelt vanuit de beste overtuigingen. Maar kan het ook anders…?

Kind en zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen… wat is dat?
Hoe ontstaat zelfvertrouwen?
Welke factoren zijn medebepalend, gerelateerd aan de leeftijd?
Wat zijn de mogelijke invloeden vanuit het gezin, de buitenwereld, de vriendengroep?
Hoe kun je als opvoeder het zelfvertrouwen van je kind versterken?
Welke kleine stappen zijn te zetten in het dagelijkse leven op de weg van zelfvertrouwen naar zelfstandigheid? Kleine ervaringen voor grootse resultaten.
In deze interactieve workshop kommen deze vragen aan bod en krijgt u de gelegenheid om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Praten met peuters

Je wilt met je peuter de deur uit en hij of zij moet nog zijn schoenen aan. Het zijn schoenen met veters en dat vindt jij nog wat moeilijk voor je kind. Je wilt hem/haar helpen, maar krijgt een resoluut “nee, zelf doen” te horen. Je trekt je terug en laat het je peuter zelf doen. Op het moment dat je dat doet, begint je peuter te huilen en roept “helpen mamma/pappa”.
Herkenbaar?
In deze workshop krijgt u een overzicht over de ontwikkeling van het kind tussen 2 en 4 jaar en krijgt u handvatten hoe beter om te gaan met uw peuter.