Introductie

Kinderen brengen een groot deel van hen tijd op school door en de leerkrachten kennen naast de ouders de kinderen met hun problemen het best. Op elke school lopen kinderen rond met sociaal-emotionele of gedragsproblemen.

Er zijn faalangstige kinderen, agressieve kinderen, kinderen uit een moeilijk gezin, kinderen die moeite hebben zich te concentreren, kinderen die pesten of gepest worden enz. Als leerkracht kan het lastig zijn om genoeg steun en individuele aandacht te geven omdat meestal de tijd ontbreekt.