Wat doe ik op school ?

Als integratief kindertherapeut werk ik ook op locatie. De procedure en werkwijze zijn dezelfde als in mijn praktijk, met het verschil dat kinderen in hun vertrouwde schoolomgeving kunnen blijven, niet veel tijd verliezen door naar mijn praktijk te komen en ik nauw met school kan samen werken.

Het enige waar school voor moet zorgdragen is een ruimte waar de privacy van het kind gewaarborgd is. Verder is het handig om ouders op de hoogte te brengen van dit aanbod via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of de schoolkrant. Graag stel ik mijn praktijk en het hulpaanbod ook persoonlijk op een ouderavond of een themabijeenkomst voor.

Scholen kunnen mij ook direct inschakelen voor leerkrachtencoaching en het verzorgen van workshops. Deze worden in overleg met de onderwijsinstelling op maat gemaakt.