Intergratieve kindertherapie
Wat voor klachten behandel ik?

- Wat is Integratieve Kindertherapie
- Wat voor klachten behandel ik?
- Mijn aanpak

Vaak merken ouders of school aan het gedrag van het kind dat er iets aan de hand is. Een kind kan erg teruggetrokken zijn, agressief gedrag vertonen, plotseling weer in bed plassen, niet willen slapen, over nachtmerries klagen, psychosomatische klachten ontwikkelen, niet luisteren, geen concentratie meer hebben enz. Veel problemen gaan vanzelf weer over. Maar dat is niet altijd het geval en als klachten langer aanhouden kan dit de ontwikkeling van een kind belemmeren.
Hieronder staan een aantal veel voorkomende klachten waar ik met deze therapievorm goede ervaring heb gemaakt:

  • Gedragsproblemen: o.a. agressief gedrag, woedeaanvallen, sociale problemen, gebrek aan concentratie, liegen, stelen
  • Emotionele problemen: o.a. angsten, fobieën
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen: o.a. echtscheiding, rouwverwerking, ziekte, seksueel misbruik
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten: o.a. eczeem, astma, pijnbestrijding
  • Ontwikkelingsproblemen: o.a. eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, taal-en spraakproblemen, leerproblemen
  • Leren omgaan met psychische stoornissen: o.a. ADHD, PDD-NOS

Als contra-indicaties zijn te noemen vitale depressie en psychose.

Er zijn stoornissen en belemmeringen te onderscheiden. Bij de behandeling van een stoornis (bij voorbeeld PPD-NOS, ADHD enz.) is de therapie erop gericht om het kind te leren omgaan met zijn klacht, maar dit ook een stukje te accepteren. Doordat het kind sterker word, kan het beter met zijn klacht omgaan en gedraagt zich automatisch beter. Dat heeft ook consequenties voor zijn omgeving. Het kind zal vaker positieve reacties ontvangen en is daardoor gemotiveerd om aan zijn gedrag te werken. De therapie kan dus niet de oorzaak van de klacht weghalen maar de manier waarop een kind en de omgeving daarmee omgaan. Door begeleidende oudergesprekken leren ouders het kind positief te bekrachtigen en te steunen.
De behandeling van een belemmering of gedragsprobleem start op dezelfde wijze maar richt zich ook nog op de oorzaak van de klacht zelf. Het gedragsprobleem van het kind is uitdrukking van een intern conflict of een reactie op een moeilijke situatie.

(verder)