Intergratieve kindertherapie
Mijn aanpak

- Wat is Integratieve Kindertherapie
- Wat voor klachten behandel ik?
- Mijn aanpak

De therapie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 kindsessies. In enkele gevallen kan een therapie langer duren. Er zijn 4 fasen te onderscheiden:

Startfase
Na een telefonische aanmelding waarbij ouders kort omschrijven wat de klacht is maak ik een afsprak voor een intakegesprek met het liefst allebei ouders of verzorgers zonder kind. Om belangrijke informatie te verzamelen stuur ik ouders aan het intakegesprek voorafgaand een vragenlijst toe over de ontwikkeling van hun kind. De lijst kan ook direct gedownload worden.

Onderzoek en diagnose
Na het intakegesprek werk ik vijf keer één uur met het kind waarin ik de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Ik onderzoek samen met het kind de oorzaak van het probleemgedrag en zijn of haar mogelijkheden om het op te lossen of leren mee om te gaan.
Dan volgt opnieuw een oudergesprek. Ik stel een behandelplan op voor het vervolg van de therapie, geef een schatting van het aantal sessies en mogelijke adviezen aan de ouders.

Behandeling
Kinderen geven op hun eigen manier aan hoe zij het best geholpen worden. Sommige kinderen willen praten, maar de meeste kinderen gaan echter non-verbaal te werk. Zij laten spelenderwijs zien wat er aan de hand is en wat voor oplossingen en mogelijkheden voor hen beschikbaar zijn. In de therapie maak ik gebruik van verschillende materialen en technieken die aansluiten bij het kind. Er valt te denken aan knuffels, poppen, spelletjes, verkleedkleren, boeken en vele andere mogelijkheden. Ik maak ook gebruik van NLP technieken, rollenspel, ontspanningsoefeningen en op maat gemaakte verhalen.
Na elke vijf sessies is er een oudergesprek waarin met de ouders het proces besproken wordt en eventuele communicatie en/of begeleidingsadviezen worden gegeven. Indien van belang werk ik meer of minder met de ouders of neem ik met toestemming van ouders contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht.

Afronding
In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het wat langer.