Introductie

Soms hebben kleine mensen grote problemen. Meestal groeien kinderen daar overheen, maar soms komt het voor dat het probleem niet voorbij gaat of zelfs groter word.

Kidssupport biedt hulp aan kinderen, hun ouders en aan educatieve instellingen. Het aanbod omvat integratieve kindertherapie, ouderbegeleiding, workshops en coaching van leerkrachten.

Voor het hele hulpaanbod geldt, dat de cliënt centraal staat en ik hulp op maat bied. De consulten en behandelingen zijn kortdurend, oplossingsgericht en ik werk zonder wachtlijsten of langdurige inschrijfprocedures. Zowel voor de kindertherapie als ook voor de ouderbegeleiding ga ik ervan uit dat de cliënt zijn probleem het best kent en het ook zelf kan oplossen. Ik heb als doel mijn cliënten weer in staat te stellen om hun problemen uit eigen kracht op te lossen.