Informatie voor verwijzers

In uw werk komt u zeker kinderen en ouders tegen die extra steun en aandacht nodig hebben. Dat zijn kinderen waarmee het thuis moeilijk gaat (ingrijpende gebeurtenissen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen), die op school moeilijkheden hebben (faalangst, pesten, concentratieproblemen, sociale problemen, agressief gedrag enz.) of ouders die een luisterend oor en professionele begeleiding nodig hebben.

Het aanbod van Kidssupport omvat integratieve kindertherapie, ouderbegeleiding, workshops en leerkrachtencoaching. Bij een doorverwijzing ga ik u schriftelijk over begin en afronding van de therapie informeren.